OŠ Desanka Maksimović Zemun

Inicijativa za otvaranje osnovne škole u blizini naselja Zemunske Kapije

Drage komšije,

pokrenuta je inicijativa za ponovno otvaranje OŠ Desanka Maksimović u našoj neposrednoj blizini, na svojoj staroj lokaciji (Vojvođanska 1 Zemun). Škola je privremeno ustupila svoje prostorije Geografskom fakultetu, ali se zbog povećanog broja dece u našem kraju javila potreba da se škola ponovo aktivira.

Ukoliko se OŠ Desanka Maksimović ponovo ne otvori, naša deca će morati da pohađaju nastavu u OŠ Mihajlo Pupin na Galenici, čiji kapacitet je, koliko saznajemo, skoro popunjen. Umesto da deca iz naselja i okoline idu u školu preko puta, moraće da putuju nekoliko stanica do Galenike.

Stoga vas molimo da popunite formu i ostaviti minimalnu količinu podataka kako bismo prikupili argumente za buduće aktivnosti.

Sve podatke koje ostavite biće korišćeni samo u svrhu statističke analize kako bi ukazali gradskom sekreterijatu i ministarstvu obrazovanja da se promenila demografska struktura i potrebe stanovnika ovog kraja, te neće biti javno dostupni.

Za detaljnije informacije možete nam pisati na

os.desankamaksimovic.zemun@gmail.com

Unapred zahvalni,
grupa građana naselja "Zemunske kapije"

383
Broj prijavljenih komšija
467
Broj prijavljene dece

Hronologija dogođaja

  • Kontaktirali smo Ministarstvo obrazovanja
  • Kontaktirali smo Sekreterijat za obrazovanje i dečiju zaštitu
  • Utvrđujemo nadležnost državnih i gradskih institucija za našu inicijativu
  • Napravili smo viber grupu zbog efikasnijeg rada i dogovora komšija
  • Napravili smo sajt https://www.osdesankamaksimovic.com kako bi okupili što veći broj zainteresovanih i uradili procenu aktuelnog stanja za aktiviranje škole
  • Održavamo interne sastanke sa ciljem upoznavanja i razmene mišljenja i ideja, a po sakupljanju dovoljnog broja zainteresovanih preko sajta, sastanke sa nadleznim institucijama
  • Održan je sastanak sa sekretarom Gradskog sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu
    Blic: Građani traže ponovno otvaranje OŠ "Desanka Maksimović" u Zemunu, ali postoji jedan PROBLEM
  • Radimo na elaboratu o opravdanosti otvaranja škole i statističke analize demografske strukture ovog dela Zemuna

Ukoliko ste roditelj deteta, odnosno dece koja već pohađaju nastavu u jednoj od osnovnih škola "Sonja Marinković" ili "Mihajlo Pupin", molimo Vas da popunite anketu i tako date svoj doprinos izradi elaborata o opravdanosti otvaranja škole.

Anketa je anonimna i odgovori ne obavezuju roditelja na premeštanje svoje dece u novootvorenu školu.
ANKETA
za roditelje đaka u školama "Sonja Marinkovic" i "Mihajlo Pupin"

Svi zainteresovani koji nisu do sad uključeni i informisani kroz našu viber grupu, a žele da daju svoj doprinos ovoj temi, mogu da nam pišu na os.desankamaksimovic.zemun@gmail.com