OŠ Desanka Maksimović Zemun

Inicijativa za otvaranje osnovne škole u blizini naselja Zemunske Kapije

ANKETA za roditelje đaka u školama "Sonja Marinkovic" i "Mihajlo Pupin"

Drage komšije,

Hvala što učestvujete u našoj akciji.

Pokrenuta je inicijativa za ponovno otvaranje OŠ Desanka Maksimović na svojoj staroj lokaciji (Vojvođanska 1 Zemun). Škola je privremeno ustupila svoje prostorije Geografskom fakultetu, ali se zbog povećanog broja dece u našem kraju javila potreba da se škola ponovo aktivira.

Otvaranje nove škole posle renoviranja, pored dobrobiti za nove đake, doprinelo bi kvalitetnijem radu u školama "Sonja Marinkovic" i "Mihajlo Pupin" smanjenjem broja učenika po odeljenju i izbegavanjem dvosmenskog rada za niže razrede, do čega bi sigurno došlo povećanjem broja dece što je očigledno.

Iz tog razloga anketiramo roditelje đaka u školama "Sonja Marinkovic" i "Mihajlo Pupin" sa pitanjima:

10
Ukupan broj učesnika ankete
14
Broj dece zainteresovane za prelaz

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirani na

os.desankamaksimovic.zemun@gmail.com

a opciono možete ostaviti svoje podatke ako želite da Vas informišemo o rezultatima inicijative: